Εκπαιδευτικά προγράμματα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (EDUCATION AND TRAINING PROGRAMS)Όλα τα εκπαιδευτικά προγράμματα που προσφέρει το ΕΚΜΝ οργανώνονται και υλοποιούνται με τη συνεργασία του Centrum fur Krankenhaus Management του Πανεπιστημίου της Βεστφαλίας.

Οι εισηγητές είναι επιστήμονες από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Τα πιστοποιητικά ή πτυχία που λαμβάνουν οι συμμετέχοντες είναι του Institute for Hospital Management αυτού του Πανεπιστημίου.

Τα προγράμματα – σεμινάρια που προσφέρονται είναι:

Α’ Ενότητα

International Health Care Management, Οργάνωση Συστημάτων Υγείας

Στρατηγικό Management – Στοχοθεσία- Προϋπολογισμοί – Controlling

Οργάνωση παραγωγής υπηρεσιών νοσοκομειακής φροντίδας και Ποιότητα

Διοίκηση Αλλαγών, Ηγεσία και Λήψη Αποφάσεων

Τα σεμινάρια απευθύνονται σε επαγγελματίες υγείας, που εργάζονται στα Νοσοκομεία ή ασχολούνται με συγκεκριμένα ζητήματα αυτού του χώρου. Απευθύνονται σε Διοικητικά Στελέχη Νοσοκομείων, σε Γιατρούς, Νοσηλευτές, Τεχνικούς καθώς και σε στελέχη κεντρικών Υπηρεσιών που έχουν αρμοδιότητες σχετιζόμενες με το νοσοκομειακό τομέα.Τα σεμινάρια προσφέρονται με δύο τρόπους:

Α. Το κάθε ένα ξεχωριστά, διάρκειας 30 ωρών, και συνοδεύεται από την χορήγηση πιστοποιητικού παρακολούθησης Θεματικού Σεμιναρίου

Β. Όλα μαζί, δηλαδή και τα τέσσερα, σε δομημένη αλληλουχία, συνολικής διάρκειας 100 ωρών, που οδηγεί –μετά από εξεταστική διαδικασία- στην χορήγηση Certificate από το Πανεπιστήμιο της Βεστφαλίας, και, σε αυτή την περίπτωση, συνοδεύονται από συγκεκριμένο αριθμό μορίων σταθμισμένων με την διεθνώς αποδεκτή αντιστοιχία.

Πληροφορίες στα τηλέφωνα 210 3834 300 – 210 3831 989

B’ Ενότητα

Συγκριτική Αξιολόγηση, Δείκτες Απόδοσης, Βέλτιστες Πρακτικές

Benchmarking Performance Indicators, Best Practises Managements

Διάρκειας 30 ή 60 ωρών.Προσφέρεται με τη μορφή workshop και συνοδεύεται απο τη χορήγηση πιστοποιητικού παρακολούθησης θεματικού σεμιναρίου που αντιστοιχεί σε ορισμένο αριθμό credits απο το Πανεπιστήμιο της Βεστφαλίας
Για εκπαιδευτικό υλικό επισκευτείτε τη σελίδα των Δημοσιεύσεων.