Συνέδρια

Θεματικές Επιστημονικές Διημερίδες, ετήσιες, ώστε να παρέχεται η δυνατότητα στους συνέδρους να ασχοληθούν σε βάθος με ένα θέμα κάθε φορά ( με τις επιπτώσεις αυτού, με τις δυνατότητες αντιμετώπισής του και με τις εφικτές προτάσεις σχετικά).

Α. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ, ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗΣ  ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ» 16 και 17 Ιουνίόυ , Αίγλη Ζαππείου

B .6o Συνέδριο Επιστημονικού Κέντρου Management Νοσοκομείων

«Η πρόκληση της εφαρμογής των DRGs. Πως μπορούμε να ελέγξουμε το κόστος χωρίς να θυσιάσουμε την ποιότητα”

Πέμπτη 31 Mαΐου και Παρασκευή 1 Ιουνίου 2012 Αίγλη Ζαππείου

Γ . Επιστημονική Διημερίδα

Προμήθειες και εφοδιαστική αλυσίδα νοσοκομείων

17 – 18 Ιουνίου

Με τη συνεργασία του Ινστιτούτου Management Νοσοκομείων του Πανεπιστημίου της Βεστφαλίας – Westfalischen und Wilhelms University , Muenster , Germany

Δ . Επιστημονική Διημεριδα, 21 – 22 Μαΐου 2009 :

Βελτίωση Ποιότητας και Διαχείριση Κινδύνου στο Νοσοκομείο

Ιωνικό Κέντρο –Πλάκα, Αθήνα

Με τη συνεργασία του Ινστιτούτου Management Νοσοκομείων του Πανεπιστημίου της Βεστφαλίας – Westfalischen und Wilhelms University , Muenster , Germany

Ε. Επιστημονική Διημερίδα, 15 – 16 Μαΐου 2008:Management Διαδικασιών προσανατολισμένο στον Ασθενή- Η συμβολή των Σύγχρονων μορφών Χρηματοδότησης των Νοσοκομείων” Ιωνικό Κέντρο – Πλάκα, Αθήναμε τη συνεργασία του Ινστιτούτου Management Νοσοκομείων του Πανεπιστημίου Βεστφαλίας – Westfalischen und Wilhelms University , Muenster
ΣΤ. Επιστημονική Διημερίδα, 26 – 27 Ιουνίου 2007:“ Σύγχρονες Μέθοδοι για ένα Σύγχρονο Νοσοκομείο ”,Ξενοδοχείο Golden Age , Αθήναμε τη συνεργασία του Ινστιτούτου Management Νοσοκομείων του Πανεπιστημίου Βεστφαλίας – Westfalischen und Wilhelms University , Muenster