Κύκλος διαλόγου

Ο Κύκλος Διαλόγου αποτελεί μία πρωτοβουλία του Επιστημονικού Κέντρου Management Νοσοκομείων που έχει ως σκοπό την διαμόρφωση ενός ανοικτού και δυναμικού βήματος επιστημονικού διαλόγου σχετικά με τα ζητήματα που αφορούν την λειτουργία των νοσοκομείων.

Με τη δημιουργία αυτού φιλοδοξούμε να συμβάλλουμε στην ανάπτυξη και εμβάθυνση της συζήτησης στη χώρα μας, επιμένοντας στην διεπιστημονική προσέγγιση και επικεντρώνοντας σε όλα τα ζητήματα που άπτονται της πραγματικής λειτουργίας των οργανισμών – νοσοκομείων, ώστε τα συμπεράσματα να είναι χρήσιμα και υλοποιήσιμα από τους επαγγελματίες της πρώτης γραμμής.

Μία κομβική διεργασία, στην οποία βασίζεται ο Κύκλος Διαλόγου , αποτελούν οι Ομάδες Ειδικού Ενδιαφέροντος (Special Interest Groups) δηλαδή ομάδες εργασίας επί πεδίων ιδιαίτερου ενδιαφέροντος, που λειτουργούν συντονισμένα με στόχο την επεξεργασία, εξειδίκευση και μεταφορά της θεωρίας στην πράξη και της δοκιμασμένης εμπειρίας άλλων χωρών στην Ελληνική πραγματικότητα. Τα πεδία, που αντιστοιχούν σε ισάριθμες ομάδες εργασίας, έχουν προσδιορισθεί από το Επιστημονικό Συμβούλιο του Κέντρου και καλύπτουν -με ευρεία προσέγγιση- τις τρείς κύριες δομικές διαστάσεις του σύγχρονου management των νοσοκομείων:

– Στρατηγικό Management – Λήψη Αποφάσεων στο Νοσοκομείο

– Οργάνωση Διαδικασιών Παραγωγής και Παροχής Υπηρεσιών στο Νοσοκομείο

– Θεσμική Οργάνωση και Οικονομική Διοίκηση Νοσοκομείου

Η συμμετοχή στις ομάδες προσδιορίζεται από την δήλωση προτίμησης όλων των ενδιαφερομένων συναδέλφων και φίλων.

Περισσότερα