Συνεργασίες

Συνεργασία με την εταιρεία κατασκευής ιστοσελίδων nuntiusweb.gr στην γλυφάδα.


Το Επιστημονικό Κέντρο Management Νοσοκομείων έχει επιτύχει την συνεργασία με το Centrum fur Krankenhaus Management (CKM) το οποίο αποτελεί Ινστιτούτo του Πανεπιστημίου της Βεστφαλίας, στο Muenster .

Το CKM δραστηριοποιείται στην ανάπτυξη της έρευνας και της επιστήμης του management στο Νοσοκομείο, έχοντας στο ενεργητικό του πλήθος προγραμμάτων τόσο τοπικών και εθνικών όσο και διεθνών, σε συνεργασία με άλλους επιστημονικούς φορεία αλλά και με νοσοκομεία απευθείας.

Η συνεργασία μεταξύ του CKM και του ΕΚΜΝ έχει ως στόχο την ανάπτυξη της ειδικής γνώσης αξιοποιώντας όχι μόνο την γενική ακαδημαϊκή γνώση αλλά και την ειδική εμπειρία, όπως αυτή καταγράφεται από επαγγελματίες υγείας όλων των επιστημών. Κοινός τόπος είναι η έμφαση στην Πρώτη Γραμμή της παραγωγής – με την αξιοποίηση, εξειδίκευση και ανάδειξη της σημασίας των θεσμικών ρυθμίσεων, η συγκεκριμένη λειτουργική διασύνδεση της επιστημονική ανάλυσης με την καθημερινή πρακτική, η περαιτέρω ανάπτυξη του προβληματισμού και η αντιμετώπιση της πρόκλησης της εισαγωγής σύγχρονων επιστημονικών προτάσεων.

Η συνεργασία αφορά όλα τα πεδία των δράσεων και κυρίως την οργάνωση των επιστημονικών συναντήσεων και των εκπαιδευτικών σεμιναρίων, στα οποία η δόμηση του προγράμματος είναι από κοινού συμφωνημένη και η έγκριση αυτών και από το CKM αποτελεί στοιχείο εγγύησης της επιστημονικής επάρκειας.

Οι Βεβαιώσεις Συμμετοχής στις Επιστημονικές Συναντήσεις του Επιστημονικού Κέντρου Management Νοσοκομείων καθώς και στα Σεμινάρια φέρουν και την υπογραφή του Γερμανικού Ινστιτούτου.

Επίσης η συμμετοχή στον Κύκλο Διαλόγου του ΕΚΜΝ επιτρέπει την συμμετοχή σε αντίστοιχο κύκλο του CKM , link : www.krankenhausmanagement-cenrtum.de


Το Επιστημονικό Κέντρο Management Νοσοκομείων, σε συνέχεια της σταθερής συνεργασίας του με διεθνείς οργανισμούς αποτελεί ένα από τα νέα μέλη του γνωστού ευρωπαϊκού οργανισμού European Health Management Association ( www.ehma.org ).

Στα πλαίσια αυτής της συνεργασίας συμμετέχει σε ευρωπαϊκά δίκτυα συνεργασίας και λαμβάνει άμεση ενημέρωση για δράσεις και εξελίξεις που αφορούν τους οργανισμούς που δραστηριοποιούνται στον χώρο της υγείας, είτε ως επιστημονικοί φορείς είτε ως μονάδες παροχής υπηρεσιών

  • Το Ε.Κ.Μ.Ν. συμμετέχει ενεργά στο Transitional Countries Network της EHMA καθώς και στο CEOs Network .