Φιλοσοφία

Το Επιστημονικό Κέντρο Management Νοσοκομείων είναι ένας φορέας που φιλοδοξεί να αναδείξει την πραγματική λειτουργία των νοσοκομειακών οργανισμών και να συμβάλλει στην πρόκληση της βελτίωσής τους ώστε να καταστεί εφικτή και αποτελεσματική η ανταπόκριση στον κοινωνικό τους ρόλο. Το Κέντρο έχει ως Σκοπό την ανάδειξη των πραγματικών δυνατοτήτων και των εφαρμόσιμων πτυχών του σύγχρονου Management στο Ελληνικό Νοσοκομείο, ως μία νέα και συγκροτημένη πρόταση, ώστε να βελτιωθεί η τελική Αξία προς τον Ασθενή.

Με βάση την μακρόχρονη μελέτη της εξειδικευμένης επιστημονικής γνώσης αλλά και μετά από μακρά θητεία στον ευαίσθητο χώρο των νοσοκομείων, δηλαδή έχοντας συνθέσει την γνώση με την εμπειρία της πραγματικής λειτουργίας των οργανισμών, πιστεύουμε ότι για την αντιμετώπιση των θεμάτων, που έχουν σωρευθεί και μοιάζουν ως αδιέξοδα, απαιτείται η συμμετοχή όλων επαγγελματιών αλλά και των εταίρων του χώρου και η εμπλοκή τους στην επιστημονική συζήτηση, για να αξιοποιηθούν όλες οι πλευρές μίας σύνθετης πραγματικότητας.

Το Επιστημονικό Κέντρο Management Νοσοκομείων απευθύνεται στο σύνολο των επαγγελματιών υγείας της Πρώτης Γραμμής –γιατρούς, νοσηλευτές, διοικητικούς, τεχνικούς– και στοχεύει στην διάχυση και εμπέδωση σύγχρονων γνώσεων, στην ρεαλιστική και σε βάθος επεξεργασία των πολύπλοκων ζητημάτων, στην διατύπωση εφικτών προτάσεων για την επιτυχή εισαγωγή μεθοδολογιών, τεχνικών και Φιλοσοφίας Διοίκησης στα νοσοκομεία.

  • Η συνεχής Ανάπτυξη και εμβάθυνση της Γνώσης,
  • η Διεπιστημονική Ανάλυση
  • και η κριτική Σύνθεση και βάσει της Εμπειρίας

αποτελούν το τρίπτυχο της προσέγγισης του ΕΚΜΝ , επειδή πιστεύουμε ότι αυτή εγγυάται την Ολική Επιστημονική αντιμετώπιση της πραγματικότητας, που είναι αναγκαία για τη βελτίωσή αυτής ώστε ο Οργανισμός “Νοσοκομείο” να λειτουργεί αποτελεσματικά προς όφελος του Ασθενούς.