ΠΡΟΦΙΛ

Η φιλοσοφία μας
Το Επιστημονικό Κέντρο Management Νοσοκομείων επικεντρώνεται στην ρεαλιστική και σε βάθος επεξεργασία των πολύπλοκων ζητημάτων της νοσοκομειακής φροντίδας, προωθεί την μεταφορά της τεχνογνωσίας της διοίκησης των επιχειρήσεων στο Νοσοκομείο, επιλέγει την διατύπωση προτάσεων που αποτελούν εφικτές λύσεις και όχι απλά αναλύσεις.
Ο Στόχος μας είναι να συμβάλλουμε ώστε να γίνουν συμβατά αυτά που θεωρούνται ασύμβατα: η βελτίωση ποιότητας και η μείωση του κόστους. Σκοπός μας η δημιουργία γνώσης και κουλτούρας για την βελτίωση της Τελικής Αξίας προς τον Ασθενή.
Το Επιστημονικό Κέντρο Management Νοσοκομείων είναι ένας μη κερδοσκοπικός φορέας που δημιουργήθηκε από στελέχη που διαθέτουν υψηλό βαθμό εξειδίκευσης και μεγάλη εμπειρία του νοσοκομειακού χώρου, και του περιβάλλοντός του, και απευθύνεται σε όλους τους επαγγελματίες υγείας της Πρώτης Γραμμής.
Η συνεχής Ανάπτυξη της Τεχνογνωσίας,
Η συνέπεια προς τις λειτουργικές ανάγκες της Πρώτης Γραμμής
Η Διεπιστημονική συστημική Ανάλυση και η κριτική δημιουργική Σύνθεση
αποτελούν το τρίπτυχο της προσέγγισης του ΕΚΜΝ.
 Στοχοθεσία – Performance Management
Με την δημιουργία εξατομικευμένου και ολοκληρωμένου συστήματος στόχων, με τον παράλληλο προσδιορισμό Δεικτών επίδοσης, μέσω της χρήσης σύγχρονων εργαλείων (όπως η Balanced Score Card), βοηθάμε τα νοσοκομεία να οργανώσουν, παρακολουθήσουν, διορθώσουν την λειτουργία τους.
 Lean Management
Με την ανάπτυξη εξατομικευμένων οργανωτικών λύσεων σε ότι αφορά την οργάνωση των διαδικασιών παραγωγής, είτε κλινικών υπηρεσιών είτε διοικητικών ενεργειών, βελτιώνουμε τα αποτελέσματα και μειώνουμε το κόστος χρόνου, ανθρώπινου δυναμικού, υλικών, υποδομών.
 Διαχείριση Κινδύνων
Με την προσέγγιση των Κλινικών Σφαλμάτων ως συστημικών ανεπαρκειών, την αναλυτική εξέταση των δεδομένων, τον ανασχεδιασμό διαδικασιών με δικλείδες ασφαλείας και με την υποστήριξη εισαγωγής τους, συμβάλλουμε στην βελετίωση της ασφάλειας του Ασθενούς.
 Προϋπολογισμός και Προμήθειες
Η κατάρτιση Κατά Τμήμα Προϋπολογισμού και η παράλληλη δημιουργία προϋπολογισμού Προμηθειών, αποτελούν βασικά ερευνητικά πεδία -με πολλές μελέτες ήδη ολοκληρωμένες, δεδομένου ότι η ολοκληρωμένη εισαγωγή στα νοσοκομεία δεν έχει τεθεί ακόμη σε εφαρμογή.
 Εφαρμογή DRGs – ΚΕΝ
Με την ανάπτυξη μελετών σε σχέση με την εφαρμογή των συστημάτων DRGs διεθνώς, αλλά και στη χώρα μας, διμορφώνουμε ολοκληρωμένες και εφαρμόσιμες προτάσεις προς τους φορείς χρηματοδότησης και προς τα νοσοκομεία (σχετικά με τον τρόπο οργάνωσης και διαχείρισης).
 Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού
Αποτελεί το νέο τομέα μελέτης και υποστήριξης προς τα νοσοκομεία, με στόχο την διατύπωση εφικτών προτάσεων καλύτερης αξιοποίησης και ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού.
 Εκπαίδευση
Στοχευμένη εκπαίδευση σε σύγχρονες τεχνικές, που καλύπτουν τους τομείς εξειδίκευσης, αλλά και την συγκριτική μελέτη των συστημάτων διακυβέρνησης, χρηματοδότησης, λειτουργίας των νοσοκομείων.
Οι διεθνείς συνεργασίες
 Centrum fur Krankenhaus Management (CKM)
Ινστιτούτo του Πανεπιστημίου της Βεστφαλίας, στο Muenster, Γερμανία.
Η συνεργασία του ΕΚΜΝ με το CKM έχει ως στόχο την περαιτέρω ανάπτυξη της ειξιδικευμένης τεχνογνωσίας μας, με την αξιοποίηση όχι μόνο της υψηλής ακαδημαϊκής γνώσης, ενός από τα πλέον έγκριτα Ινστιτούτα στο Νοσοκομειακό Management αλλά και της ειδικής εμπειρία εφαρμογής, από μία Ευρωπαϊκή χώρα της οποίας το Σύστημα Υγείας συγκαταλέγεται μεταξύ των επιτυχημένων.
Η συνεργασία αφορά όλα τα πεδία των δράσεων και κυρίως την οργάνωση των επιστημονικών συναντήσεων και των εκπαιδευτικών σεμιναρίων, στα οποία η δόμηση του προγράμματος είναι από κοινού συμφωνημένη και η έγκριση αυτών και από το CKM αποτελεί επιπλέον στοιχείο εγγύησης της επιστημονικής επάρκειας.
Οι Βεβαιώσεις Συμμετοχής στις Επιστημονικές Συναντήσεις του Επιστημονικού Κέντρου Management Νοσοκομείων καθώς και στα Σεμινάρια φέρουν και την υπογραφή του Γερμανικού Ινστιτούτου.
 European Health Management Association (EHMA)
Μεγάλος Ευρωπαϊκός Οργανισμός του οποίου τα μέλη είναι οργανισμοί ή φυσικά πρόσωπα
Η συνεργασία με την ΕΗΜΑ στοχεύει στην διεύρυνση της ενημέρωσης για τις σύγχρονες τάσεις στο management των οργανισμών παροχής φροντίδας υγείας, στις κυοφορούμενες αλλαγές στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην απευθείας επικοινωνία και ανταλλαγή απόψεων με τους Ευρωπαίους συναδέλφους.
Στο πλαίσιο αυτής της συνεργασίας το ΕΚΜΝ συμμετέχει στα ευρωπαϊκά δίκτυα συνεργασίας της ΕΗΜΑ: Transitional Countries Network και στο CEOs Network.
Επίσης, το ΕΚΜΝ μέσω της Προέδρου του, έχει λάβει –από κοινού με το CKM- την πρωτοβουλία οργάνωσης του Special Interest Group “Best Practices in Management”, που αποτελεί ένα δίκτυο αναζήτησης Καλών Πρακτικών μέσω Benchmarking. Στο δίκτυο συμμετέχουν πολλές χώρες και ήδη λειτουργεί δύο χρόνια με ενδιαφέροντα αποτελέσματα.
Τα δίκτυα συνεργασιών στην Ελλάδα
 Δίκτυο Νοσοκομείων Καλών Πρακτικών (Benchmarking Hospitals Network),
Το Δίκτυο αυτό αποτελεί μία πιο ολοκληρωμένη μορφή της ήδη υφιστάμενης συνεργασίας μεταξύ νοσοκομείων και Επιστημονικού Κέντρου Management Νοσοκομείων, το οποίο έχει αναλάβει τον οργανωτικό συντονισμό και την επιστημονική υποστήριξη του. Στόχος είναι η αναζήτηση Καλών Πρακτικών, μέσω Benchmarking, ώστε να αποδοθούν αυτές σε εφαρμογή και να οδηγήσουν σε βελτίωση όσα περισσότερα από τα νοσοκομεία του Δικτύου.
 Lean Hospital Forum
Η συνεργασία με τον διακεκριμένο ειδικό του Lean Management, κ. Τσίγκα Αλέξανδρο, Επίκουρο Καθηγητή του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου, οδήγησε στη δημιουργία ενός forum που στοχεύει στην διάδοση και εφαρμογή των εργαλείων της Lean στον ελληνικό νοσοκομειακό χώρο, καθώς μπορεί να υποστηρίξει με επιτυχία παρεμβάσεις στην Εφοδιαστική Αλυσίδα, στην Διαχείριση των Κινδύνων για τους Ασθενείς, στην βελτίωση της αποτελεσματικότητας των διοικητικών διαδικασιών.
 Συνεργασία με Ι.Ν.Ε.Π.Υ. (Ινστιτούτο Νοσηλευτικών Ερευνών και Πολιτικής Υγείας)
Το ΙΝΕΠΥ είναι ένα Ινστιτούτο που δραστηριοποιείται στην επιστημονική υποστήριξη της βελτίωσης των Νοσηλευτικών Υπηρεσιών. Στ πλαίσιο αυτό έχει οργανώσει ξεχωριστούς τομείς μελέτης μεταξύ των οποίων και τον τομέα του «Management Νοσηλευτικών Υπηρεσιών στο Νοσοκομείο» τον οποίο έχει αναλάβει να υποστηρίζει επιστημονικά το ΕΚΜΝ. Το Νοσηλευτικό σώμα είναι βασικός συντελεστής της Πρώτης Γραμμής, με σοβαρό ρόλο στην φροντίδα του Ασθενούς, και επομένως η βελτίωση του νοσηλευτικού νοσοκομειακού management αποτελεί πεδίο προτεραιότητας.