10ο επιστημονικό συνέδριο


ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ|ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ


ΔΕΥΤΕΡΑ 13 ΙΟΥΝΙΟΥ

Pre-conference workshop

Αξιολόγηση Προσωπικού 360ο

 

Κύριο μέρος Συνεδρίου

13.30 Προσέλευση

 

14.00 Χαιρετισμοί (Υπουργός, ΓΓ, Πρόεδρος ΕΚΔΔΑ, Πρ. ΟΕΝΓΕ, Πρ. ΙΝΕΠΥ)

14.30 Έναρξη (παρουσίαση δομής συνεδρίου/ Μπουρσανίδης)

 

Α’ Συνεδρία 15.30 – 16.15

15.00 – 15.15

Παρουσίαση έρευνας:

Τα προβλήματα του ανθρώπινου δυναμικού σύμφωνα με την αντίληψη των εργαζομένων

15.15 – 16.00 Εισαγωγική Ομιλία:

Η επίδραση της λειτουργικής ταυτότητας του Νοσοκομείου, ως μονάδας Πρώτης Γραμμής, στη διαμόρφωση των σύγχρονων προκλήσεων στην εξέλιξη της Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού

 

Β’ Συνεδρία 16.00 – 17.15

Η στελέχωση των Ελληνικών νοσοκομείων σε σύγκριση με άλλες χώρες: μύθοι και πραγματικότητα

 

17.15- 17.30 Διάλειμμα Καφέ

 

Γ’ Συνεδρία 17.30 – 19.00

Η Ενσωμάτωση των Ρόλων των Στελεχών στο σύγχρονο  πλαίσιο  Διοίκησης με στόχο την Ποιότητα Φροντίδας για τον Ασθενή στο Νοσοκομείο

 

Δ’ Συνεδρία 19.00 -20.00

Συζήτηση- στρογγυλό Τραπέζι

Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού: η Δημόσια εταιρική Διακυβέρνηση (Οργανισμοί, καθήκοντα,  ανάδειξη στελεχών) και η Κουλτούρα του Νοσοκομειακού οργανισμού

 

 20.00 Δεξίωση Υποδοχής

 

ΤΡΙΤΗ 14 ΙΟΥΝΙΟΥ

Α’ Συνεδρία 9.15- 10.30

Ανακοινώσεις – Μελέτες: Το ανθρώπινο δυναμικό διατυπώνει την ίδια την εικόνα του

 

Β’ Συνεδρία 10.30 -11.30

Συζήτηση –  Στρογγυλό Τραπέζι

Η Διοίκηση του Γυναικείου Ανθρώπινου Δυναμικού

 

11.30 -12.00 Διάλειμμα καφέ

 

Γ’ Συνεδρία 12.00 -13.00

Οδεύοντας προς Δίκτυα Ολοκληρωμένης Φροντίδας Υγείας και Disease Management:

Η εξέλιξη του ανθρώπινου δυναμικού των Νοσοκομείων ως κρίσιμος παράγοντας επιτυχίας

 

Δ’ Συνεδρία 13.00 -14.15

Στρογγυλό Τραπέζι: Κινητικότητα εργαζομένων μεταξύ Φορέων και Κλάδων –δυνατότητα ανάπτυξης ή οδός διαφυγής;

 

14.15 – 15.00 Ελαφρύ Γεύμα

 

Ε’ Συνεδρία 15.00 -16.00

Εκπαίδευση και κατάρτιση του προσωπικού των νοσοκομείων: με ποιο στόχο και τρόπο;

 

Συνεδρία Κλεισίματος 16.00 -16.30

Μπουρσανίδης- Μπαλασοπούλου