9ο επιστημονικό συνέδριο

Το Επιστημονικό Κέντρο Management Νοσοκομείων, συνεχίζοντας να απαντά στην πρόκληση της μεταφοράς της θεωρίας στην πράξη, με βάση την επιστημονικά θεμελιωμένη και εμπειρικά τεκμηριωμένη ανάλυση, οργανώνει το 9ο θεματικό συνέδριο 18 και 19 Ιουνίου 2015 στο Αμφιθέατρο του 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας
Πιστοί στη Συστημική Προσέγγιση του Τομέα Υγείας, θεωρούμε ότι, η προσπάθεια ετών για τον έλεγχο του νοσοκομειακού κόστους με αποτελέσματα που κυρίως εστιάζουν στην οριζόντια περικοπή δαπανών, αναδεικνύει πλέον την ανάγκη ρύθμισης και, επομένως συζήτησης, της Δημόσιας Διακυβέρνησης.
Η Διακυβέρνηση, που αφορά τη ρύθμιση των διοικητικών και λειτουργικών σχέσεων μεταξύ των τμημάτων και οργάνων στο εσωτερικό του Νοσοκομειακού Οργανισμού αλλά και των δομών Λήψης Αποφάσεων μεταξύ των Φορέων του συστήματος, αποτελεί ζητούμενο.
Αποτελεί πεποίθησή μας ότι δεν επιτρέπεται μετά από 30 περίπου χρόνια ΕΣΥ να παραμένουν σε καθεστώς αμφίβολης και ασαφούς ρύθμισης τα συστήματα Διακυβέρνησης που επηρεάζουν τόσο την οργάνωση και παροχή υπηρεσιών όσο και το οικονομικό αποτέλεσμα των οργανισμών, θέτοντας σε κίνδυνο τη βιωσιμότητά τους. Σας καλούμε να συζητήσουμε τη διαμόρφωση μιας νέας, ολοκληρωμένης πρότασης Διακυβέρνησης για αποτελεσματικό οικονομικό management.

Τα πεδία που κυρίως θα συζητηθούν είναι:

  • Οι Δομές Διακυβέρνησης Νοσοκομείων στην Ελλάδα και το Εξωτερικό
  • Η Κλινική Διακυβέρνηση, με τη θεσμική και οικονομική της διάσταση
  • Τα σύγχρονα εργαλεία Διακυβέρνησης

ΔΗΛΩΣΉ ΣΥΜΜΕΤΟΧΉΣ

9ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΚΜΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ Φόρμα Εγγραφής

9ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΚΜΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

1